Financiële last van een halve ton

Binnen enkele jaren nadat ik mijn woning heb gekocht, bleek na funderingsonderzoek dat onze straat binnen 5 jaar funderingsherstel moet plegen. Een vernietigende uitkomst met grote impact op mijn toekomst: niet alleen wilde ik maximaal tien jaar in deze stad blijven wonen, ook had ik bij de aankoop van de woning geen rekening gehouden met een extra financiële last ter hoogte van bijna een halve ton. Het heeft even geduurd voordat ik gewend was aan het bedrag en aan het idee.

De financieringsaanvraag (een hypothecaire laagrentelening) ligt inmiddels bij de gemeente. Ik ben, net als de overige eigenaren binnen de bouwkundige eenheid, overgeleverd aan het oordeel van SVn en de gemeente. Het gaat erg spannend worden, sinds SVn per 1 januari 2013 de voorwaarden voor de financiering heeft aangescherpt. Terwijl funderingsherstel juist een mooie impuls voor de bouwsector zou kunnen zijn want een straat met 20 woningen levert een funderingsaannemer al gauw ruim een miljoen euro op. Daarnaast heeft de tijdelijke verlaging van de BTW een gunstige uitwerking op de hoogte van de individuele financiering. Een positieve ontwikkeling aangezien de gemeente een beperkt budget heeft.

Er hangt voor alle gedupeerden ontzettend veel af van het rondkrijgen van de financiering. Als je de enige bent in het blok die de financiering niet rond krijgt, dan stagneert de boel. Buren zullen uit alle macht proberen je te bewegen tot het regelen van een financiering en in het ergste geval je voor de rechter dagen.

Beangstigender is echter het fysieke gevaar dat dreigt: instortingsgevaar, toename van gevaarlijke situaties (druk op gasleidingen -> gaslekken en elektriciteitskabels -> brand), toename van cascoschade dus extra kosten, achteruitgang van de wijk, etc. Los van de emotionele kant waarmee elke gedupeerde te maken krijgt.

Versoepelde financieringsvoorwaarden of een landelijk fonds voor de (ondersteuning van) financiering van funderingsherstel is dus absoluut noodzakelijk. Ik hoop daarom van harte dat de overheid hieraan zal bijdragen.

Een eigenaar, Rotterdam

Geplaatst in Ervaringen