Schaakmat

In december 2011 hebben wij een woning gekocht in het Kleiwegkwartier te Rotterdam. Tijdens de verbouw kwam er een lid van de werkgroep van onze straat langs om ons erop te attenderen dat er mogelijk funderingsproblemen zijn en dat er een onderzoekstraject is gestart. Al snel werd duidelijk dat de vermoedens gegrond waren en werd het advies uitgegeven om binnen drie jaar tot herstel over te gaan.
De problemen blijken te zijn veroorzaakt door het verlagen en laag houden van het grondwaterpeil door de gemeente Rotterdam. Helaas neemt deze gemeente, afgezien van een klein budget voor leningen met een lage rentestand, geen enkele verantwoording voor zijn daden. Wij zijn hierover zeer teleurgesteld . Ik vraag me af of ze zich beseffen hoe groot de impact is op een huishouden wat met funderingsproblemen te maken krijgt. Het bepaald ineens een deel van je leven, in ieder geval je inkomsten en uitgave patroon (waar in veel gevallen door de crisis de rek al uit is).
In één klap zagen wij ons opgebouwde vermogen verdampen en plaats maken voor een grote schuld. De verkoper en NVM makelaar geven niet thuis terwijl er bewijzen zijn dat ze ervan op de hoogte waren, een juridische procedure neemt jaren in beslag en zorgt voor veel stress. De NVM makelaars hebben op 09 Oktober 2009 het manifest van funderingsherstel getekend waarin onder andere overeen is gekomen dat iedere mogelijke koper in de probleemwijken wordt geïnformeerd, maar ze houden zich er op grote schaal niet aan. Zelfs bij concrete vragen over de fundering wordt ontwijkend geantwoord.
Gelukkig bevallen het huis zelf en straat ons erg goed zodat we het een soms beetje van ons af kunnen zetten. Maar leuk is anders.

Jong gezin met kind, Rotterdam

Geplaatst in Ervaringen