VVD Rotterdam stelt vervolgvragen funderingsherstel Lisbloemstraat

Jan-Willem Verheij van VVD Rotterdam heeft vandaag schriftelijke vervolgvragen gesteld aan het college van B&W over funderingsherstel in de Lisbloemstraat. Aanleiding is de brandbrief die de huiseigenaren op 23 augustus jl. aan Gemeente Rotterdam hebben gestuurd. Voor 19 panden dreigt stagnatie van urgent te plegen funderingsherstel door het wegvallen van de vangnetlening.

Zorgen over paalrot in Lisbloemstraat

De VVD Rotterdam is bezorgd over de staat van een aantal panden in de Lisbloemstraat. Veel eigenaren kunnen geen lening krijgen voor het broodnodige herstel van de fundering, waardoor op termijn instorting dreigt. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: “De gemeente biedt een lening met lage rente aan. De eisen om deze lening te krijgen zijn onlangs verhoogd, waardoor veel Rotterdammers hiervoor niet meer in aanmerking komen. Dat levert grote problemen op.

De gemeente Rotterdam heeft in een reactie aan de pandeigenaren aangegeven niets meer voor hen te kunnen doen. Dit staat haaks op uitspraken uit 2009, toen door wethouder Karakus is gezegd dat ‘degenen die de aflossing niet kunnen opbrengen geenszins buiten de boot vallen’. De VVD wil dat de gemeente de mogelijkheden voor het verstrekken van een lening nogmaals bekijkt, zodat er mogelijk een oplossing van het probleem kan komen.

Omdat de panden aan elkaar geschakeld zijn, moeten zij allemaal gelijktijdig worden opgeknapt. Wanneer een van de eigenaren geen lening kan krijgen, kan het funderingsherstel dus niet doorgaan. Bewoners hebben voorgesteld om het woonblok in stukken te zagen, zodat eigenaren die wel voor een lening in aanmerking komen de paalrot in hun pand wel kunnen aanpakken. “Het gevaar hierbij is dat sommige panden zullen verloederen. Wij willen weten hoe het College dit wil voorkomen”, aldus Verheij.

De schriftelijke vragen van Jan-Willem Verheij van VVD Rotterdam: 2013.08.27 SV VVD Funderingsherstel Lisbloemstraat.

Geplaatst in Nieuws