Voortgang politiek

In de afgelopen maanden is de paalrotproblematiek prominenter aanwezig in de politiek. Hieronder een voortgangsbericht.

Met Gemeente Rotterdam is regelmatig contact. De commissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (commissie FIB) heeft de Rotterdamse paalrot stevig op de agenda. Over de afgesproken acties voortkomende uit het gesprek met wethouder Karakus zal naar verwachting binnenkort meer bekend worden. Deels afhankelijk van het gesprek met het funderingsloket dd. 18 september 2013.

In de Tweede Kamer zag Albert de Vries (PvdA) zijn motie aangenomen worden door de kamer. Met deze motie heeft de kamer de regering verzocht om mede op basis van de door KCAF gedane suggesties tot een oplossing van de financieringsproblematiek te komen.

Tijdens het debat van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst dd. 12 september 2013 is een belangrijke stap gezet. Minister Stef Blok heeft aangegeven met Albert de Vries en Paulus Jansen (SP) praktijkvoorbeelden van paalrot te gaan bekijken. Dit zal de omvang en impact van de problematiek verduidelijken en daarmee de noodzaak van een gedegen aanpak onderschrijven. Met name met betrekking tot de financieringsproblematiek.

KCAF is hierbij nauw betrokken en de Rotterdamse Werkgroep Lisbloemstraat 4-40 even zijde heeft aangegeven als ervaringsdeskundige van betekenis te kunnen zijn.

Wordt vervolgd.

Geplaatst in Nieuws