Antwoord op vervolgvragen Jan-Willem Verheij

Jan-Willem Verheij (VVD Rotterdam) heeft op 27 augustus jl. vervolgvragen gesteld aan het college van B&W van Gemeente Rotterdam, klik hier. De vervolgvragen waren specifiek gericht op stagnatie van funderingsherstel in de Lisbloemstraat. Op 24 september jl. heeft het college de vervolgvragen beantwoord, klik hier.

De kurk blijft nog op de fles. Het college onderzoekt, op enkele punten in samenwerking met de Werkgroep Lisbloemstraat 4 t/m 40 even zijde, de mogelijkheden voor de aanpak van funderingsproblematiek. De vraag is vooralsnog op welke termijn een toepasbare oplossing zich zal aandienen en hoeveel reservetijd de Lisbloemstraat heeft.

Historie financieringsaanvragen Lisbloemstraat 4 t/m 40 even zijde
Op 5 november 2012 heeft het gemeentelijke Funderingsloket de Werkgroep Lisbloemstraat 4 t/m 40 even zijde per e-mail bevestigd dat in 2013 de financieringsmogelijkheden gehandhaafd blijven en dat er voldoende budget beschikbaar is. Gesterkt door deze toezegging hebben de huiseigenaren zich eind 2012 en begin 2013 laten begeleiden bij de financiële afhandeling van funderingsherstel.

Begin 2013 moesten de huiseigenaren bij toeval via RTV Rijnmond (klik hier) vernemen dat de voorwaarden voor de laagrentende lening waren aangescherpt. Per omgaande is navraag gedaan bij het Funderingsloket en behalve aanscherping van de voorwaarden bleek ook de vangnetlening te zijn vervallen. Zacht uitgedrukt is dit een bittere pil voor de eigenaren. Temeer omdat, wanneer ze voor 1 januari 2013 de financieringsaanvraag zouden hebben ingediend, ze nog in aanmerking waren gekomen voor de vangnetlening. Het zou Gemeente Rotterdam sieren dit schoonheidsfoutje te herstellen. Er is zelfs een sluitende grondslag op van toepassing.

Voortgang Lisbloemstraat
Door het wegvallen van de vangnetlening, de aanscherping van AFM regelgeving én een ontoereikend budget voor de laagrentende lening van Gemeente Rotterdam, is er voor enkele huiseigenaren uit de Lisbloemstraat nrs. 4 t/m 40 even zijde opeens geen uitzicht meer op financiering van funderingsherstel. Het risico op verpaupering en instorting is hiermee een realistisch scenario. De overzijde van de straat heeft voor de helft funderingsherstel gepleegd (financiering aangevraagd in 2012) en de andere helft is eind jaren ’90 wegens funderingsproblemen onbewoonbaar verklaard en onteigend, waarna er in 2001 nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Het is ondenkbaar dat een gemeente een tweesporenbeleid nastreeft in één straat. En dan is er ook nog zoiets als het gelijkheidsbeginsel.

Handhavingstermijn Lisbloemstraat
In september 2013 heeft Toezicht Gebouwen van Gemeente Rotterdam na een projectbezoek nadrukkelijk geadviseerd om binnen twee jaar funderingsherstel te plegen “waarbij rekening moet worden gehouden dat de noodzaak tot herstel zich ook eerder kan voordoen”. De urgentie van funderingsherstel is, naast de handhavingstermijn voortkomende uit het funderingsonderzoek van een jaar geleden, hiermee nogmaals aangetoond.

Afspraken Gemeente Rotterdam
Het recente gesprek met wethouder Karakus, de coördinator van de Werkgroep Lisbloemstraat 4 t/m 40 even zijde, Martine Coevert, en de directeur van KCAF, Ad van Wensen, heeft ertoe geleid dat er concrete acties zijn uitgezet om te komen tot een oplossing voor de financieringsproblematiek. Niet alleen Gemeente Rotterdam werkt hier hard aan. Ook de werkgroep en de individuele huiseigenaren doen hun uiterste best om het behoud van de getroffen woningen in de Lisbloemstraat veilig te stellen.

Volgens de website van SVn (klik hier) is de vangnetlening nog steeds een van de financieringsopties bij urgent funderingsherstel.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Nieuws