Funderingsonderzoek

de zwakste plek is maatgevend voor de hele eenheidBouwkundige eenheid
Funderingsonderzoek vindt bij voorkeur plaats met de hele bouwkundige eenheid. Een bouwkundige eenheid wordt gevormd door een aantal huizen dat op dezelfde fundering is gebouwd. De zwakste plek is maatgevend voor de staat van de gehele bouwkundige eenheid. Gezamenlijk onderzoek is daarom cruciaal. Daarnaast is het veel goedkoper om het funderingsonderzoek samen te doen. Het scheelt soms enkele duizenden euro’s ten opzichte van individueel onderzoek.

Richtlijnen funderingsonderzoek
Er zijn veel organisaties die funderingsonderzoek verrichten. Het is raadzaam om bij enkele partijen een offerte op te vragen. Als voorwaarde kan je stellen dat het funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van F3O.

Procesbegeleiding
Een procesbegeleidingsbureau kan in deze fase helpen om de uitgangspunten voor het funderingsonderzoek goed te formuleren en de diverse offertes met elkaar te vergelijken. Ook kan je hun technische kennis gebruiken om de conclusies van het rapport te begrijpen en een afweging te maken voor vervolgstappen.

Handhavingstermijn
In het rapport van het funderingsonderzoek zal een handhavingstermijn worden vermeld. F3O legt uit wat een handhavingstermijn is: “de periode waarbinnen de vervormingen van de fundering (bij gelijkblijvende omstandigheden) zodanig beperkt blijven dat geen verlies van de gebruikswaarde en economische waarde van het bouwwerk zal optreden”. Een handhavingstermijn van 0-5 jaar geeft bijvoorbeeld aan dat binnen 5 jaar funderingsherstel moet worden gepleegd.

WOZ-waardeWOZ-waarde
De uitkomst van het funderingsonderzoek heeft invloed op de WOZ-waarde van de woning. Als er een reële kans is dat je woning een funderingsprobleem heeft, dan daalt de WOZ-waarde. Je doet er goed aan om op voorhand bezwaar te maken tegen de eerstvolgende WOZ-beschikking. Dat kan je zelf doen of kosteloos via een WOZ-jurist. Via een zoekmachine zijn er voldoende partijen te vinden.

De conclusie van het onderzoek en/of het gezamenlijk besluit kan zijn om tot funderingsherstel over te gaan.

> ga verder naar Funderingsherstel