Financiering

Lening via de SVnKosten funderingsherstel
Funderingsherstel is een kostbaar proces. Het is een noodzakelijke investering die je waarschijnlijk niet terug zult verdienen. De precieze kosten hangen van diverse factoren af. Veelal wordt een indicatief bedrag van € 1.000 – € 1.200 per m² footprint (exclusief BTW) van de woning gerekend.

Financieringsmogelijkheden
Hoe financier je funderingsherstel? In sommige gevallen kan je de vorige eigenaar aansprakelijk stellen, maar in de meeste gevallen draai je als huiseigenaar zelf voor de kosten op. Er zijn enkele gemeenten die een financieringsregeling aanbieden via SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

SVn verstrekt een stimuleringslening tegen een lage rente. Het betreft een hypothecaire (annuïteiten) lening. De hypotheekrente is, net zoals bij een normale hypotheek, aftrekbaar van de belasting.

De SVn-toetsing is per 1 januari 2013 aangescherpt waardoor het lastiger is om in aanmerking te komen voor de stimuleringslening. LOF ondersteunt KCAF om funderingsherstel en de financiering ervan op de politieke agenda te krijgen.

Kosten
Funderingsherstel gaat verder dan de kosten van de aannemer die het herstel uitvoert. Naast deze kosten ga je waarschijnlijk meer kosten maken. Houd rekening met de volgende mogelijke kostenposten:

  • uitvoering van het funderingsonderzoek;
  • ondersteuning van een procesbegeleidingsbureau;
  • tussentijdse reparaties (bijv. klemmende deuren bijschaven, gesprongen ruiten vervangen, nieuwe bakstenen plaatsen die uit de gevel zijn gevallen, etc.);
  • opstellen van een taxatierapport;
  • financieringskosten;
  • laten passeren van de hypotheekakte bij de notaris;
  • leges (in sommige gevallen krijg je deze retour van de gemeente);
  • directievoering door een begeleidingsbureau (toezicht door een deskundige namens de eigenaren);
  • herstel van casco-schade (bijv. scheurvorming), zowel binnen als buiten de woning.

De meeste kosten kan je onderbrengen in de SVn-lening. Verder loont het de moeite om prijsafspraken te maken door bijvoorbeeld met meerdere eigenaren de hypotheekakte bij dezelfde notaris te laten passeren.

Rol en verantwoordelijkheid van de overheid
Huiseigenaren die herstel willen toepassen, maar op geen enkele wijze de financiering kunnen regelen, zitten in een lastig parket. De gevolgen van stagnatie zijn niet te overzien. Daarom maken KCAF en LOF zich hard voor oplossingen vanuit de overheid. Je kunt hieraan een steentje bijdragen door jouw persoonlijke verhaal hier in te sturen.