Funderingsherstel

afvoeren van grond vanuit de kruipruimteOpvolging funderingsonderzoek
Afhankelijk van de afgegeven handhavingstermijn kom je voor de keuze te staan om wel of geen funderingsherstel uit te voeren. Uitstel kan leiden tot aanzienlijke toename van schade aan je woning en tot gevaarlijke woonsituaties.

Gezamenlijk funderingsherstel
Net als funderingsonderzoek vindt funderingsherstel bij voorkeur plaats met alle huiseigenaren binnen de bouwkundige eenheid. De woningen staan immers op dezelfde fundering.

Als je buurman funderingsherstel weigert, kan je niet zonder meer funderingsherstel plegen aan de mandelige muur (de muur die je deelt met de buurman). De buurman zorgt er dan wél voor dat jouw woning schade oploopt. Deze schade kan verhaald worden op de buurman. De rechtspraak heeft aangetoond dat urgent onderhoud aan de mandelige muur met gezamenlijke toestemming of na uitspraak van een rechter kan worden verricht. Heb je tijdig een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan kan je deze hiervoor inzetten.

een kleine heimachine die in of onder een woning pastSelectie aannemer
Als eenmaal duidelijk is hoeveel huiseigenaren tot funderingsherstel overgaan, kunnen er offertes worden opgevraagd bij aannemers. De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) heeft een lijst met aannemers gepubliceerd, gespecialiseerd in funderingsherstel. Door de geselecteerde aannemers hetzelfde programma van eisen voor te leggen, zijn de offertes makkelijk vergelijkbaar.

Procesbegeleiding
Het is de overweging waard om je in dit proces te laten adviseren door een deskundige partij. Als er onvoldoende technische kennis beschikbaar is, kan een procesbegeleidingsbureau zorgen dat de diverse offertes goed worden vergeleken. Daarnaast kan een bureau onderhandelen over de prijs.

Wet- en regelgeving
Voor funderingsherstel is een bouwvergunning nodig. Er zijn gevallen bekend dat de gemeente geen leges berekenen als het funderingsherstel betreft. Normaal gesproken zal de aannemer de vergunningsaanvraag indienen.

cascoschade, die na het herstel gerepareerd kan wordenCascoschade
De woning heeft na funderingsherstel tijd nodig om te ‘zetten’. Daarom is het verstandig om casco-schade (schade aan de woning, bijvoorbeeld scheuren, klemmende deuren etc.) niet direct te herstellen, maar hierin het advies van de aannemer te volgen.

Funderingsherstel is een kostbare operatie. Lees meer over de mogelijkheden voor financiering.

> ga verder naar Financiering