Start

bouwkundige eenheidFunderingsherstel is een ingewikkeld en complex proces, waar veel kosten mee gemoeid gaan. Waar moet je beginnen?

Als de betreffende woning onderdeel is van een bouwkundige eenheid, dan zal je alle eigenaren binnen deze eenheid om tafel moeten zien te krijgen. Je kan bijvoorbeeld beginnen om middels een briefje of gesprek te informeren bij je buren of zij ook zichtbare aanwijzingen hebben. Zie ook het kopje problemen herkennen.

Informatiebijeenkomst
Je zou zelf een informatiebijeenkomst kunnen beleggen of de lokale gemeente vragen dat te doen. Gemeente Rotterdam heeft een funderingsloket. Het funderingsloket geeft algemene informatie over funderingsproblemen in Rotterdam.

werkgroepWerkgroep
Als de bouwkundige eenheid uit meerdere VVE’s en/of huiseigenaren bestaat, is het handig om met enkele eigenaren een werkgroep te vormen. De werkgroep kan dan het voortouw nemen in het proces, zoals communicatie met alle betrokkenen, bewaking van de voortgang, offertes opvragen, etc. Belangrijke beslissingen worden met alle huiseigenaren samen genomen.

Procesbegeleiding
Soms is het goed om een procesbegeleidingsbureau in te schakelen. Bijvoorbeeld als de eigenaren binnen de bouwkundige eenheid niet op dezelfde golflengte zitten. Een ervaren bureau begeleidt niet alleen bij de sociale en financiële kant van funderingsproblemen; je kunt er ook terecht voor technisch advies. Met het bureau kunnen afspraken worden gemaakt over welke taken de werkgroep uitvoert en welke taken het bureau uitvoert. Zo kan je de kosten in de hand houden en verlies je de regie niet.

Tijdens het gehele proces van funderingsherstel komen vaak allerlei emoties los. Er kunnen privé-omstandigheden meespelen, waar je je als werkgroep liever niet in wilt mengen. Mede daarom kan het prettig zijn om door een neutrale en onafhankelijke partij geholpen te worden.

Een van de eerste grote acties van de werkgroep kan zijn om te bepalen of er daadwerkelijk een funderingsprobleem is en hoe ernstig. Daarvoor zal funderingsonderzoek uitgevoerd moeten worden.

> ga door naar Funderingsonderzoek